23:08:52 - 14.10.2019
 
E-Dziennik
 
Info logowania
 
Dzień Bezpiecznego Internetu
 
 
Przedszkolaczek
 
Światowe Dni Młodzieży
 
baner 250x250
 
trzymaj forme
 
LOGO WOLONTARIAT
 
mrpo4

WYNIKI REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

ORAZ PIERWSZEJ KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 ROK SZKOLNY 2019/2020

Do Oddziału Przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020 zostały zakwalifikowane wszystkie dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2019/2020 zostały zakwalifikowane wszystkie dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej.

W terminie do 12 kwietnia konieczne jest złożenie w sekretariacie szkoły lub przesłanie drogą mailową potwierdzenia woli przyjęcia (oddział przedszkolny oraz dzieci mieszkające poza obwodem szkoły).

Wzór oświadczenia można pobrać w sekretariacie szkoły lub poniżej ze strony internetowej.

Oświadczenie - oddział przedszkolny

Oświadczenie - szkoła podstawowa

Działając na podstawie Zarządzenia nr 10.2019 Wójta Gminy Czernichów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernichów na rok szkolny 2019/2020, Dyrektor Szkoły Podstawowej im Królowej Jadwigi w Rybnej ogłasza:

Zapisy do oddziału przedszkolnego trwają

od 20 lutego 2019 r. do 20 marca 2019 r.

Zapisy dotyczą dzieci urodzonych w latach 2013 – 2016.

Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Rybnej składają deklarację o kontynuacji uczęszczania do oddziału przedszkolnego. Deklarację należy złożyć do dnia 22 lutego 2019 r. w sekretariacie szkoły.

Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej trwa

od 20 lutego do 20 marca 2019.

Zapisy dotyczą dzieci urodzonych w latach 2012, 2013.

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły tj. w Rybnej składają zgłoszenie do klasy 1 SP, dzieci przyjmowane są z urzędu.

Rodzice dzieci mieszkających poza obwodem szkoły składają wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikiem.

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego TUTAJ

 

Wypełnione dokumenty składa się w terminach określonych powyżej w sekretariacie szkoły w godzinach od 8-15.

Druki dotyczące zapisów do szkoły można pobrać sekretariacie szkoły lub poniżej ze strony internetowej.

 

Deklaracja o kontynuacji uczęszczania do oddziału przedszkolnego TUTAJ

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego TUTAJ

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej SP TUTAJ

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej SP TUTAJ