04:35:16 - 19.02.2018
Bądż kumplem
 
E-Dziennik
 
Info logowania
 
Dzień Bezpiecznego Internetu
 
 
Przedszkolaczek
 
Światowe Dni Młodzieży
 
baner 250x250
 
trzymaj forme
 
LOGO WOLONTARIAT

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 3.2018 Wójta Gminy Czernichów z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernichów na rok szkolny 2018/2019 Dyrektor szkoły Podstawowej im Królowej Jadwigi w Rybnej ogłasza:

Zapisy do oddziału przedszkolnego trwają od 1 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r.

Zapisy dotyczą dzieci urodzonych w latach 2012 – 2015.

Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Rybnej składają deklarację o kontynuacji uczęszczania do oddziału przedszkolnego. Deklaracje należy  pobrać od wychowawcy  i złożyć do dnia 26 lutego 2018 r. w sekretariacie szkoły.

Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej trwa od 5 marca do 30 marca 2018.

Zapisy dotyczą dzieci urodzonych w latach 2011, 2012.

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły tj. w Rybnej składają zgłoszenie do klasy 1 SP, dzieci przyjmowane są z urzędu.

Rodzice dzieci mieszkających poza obwodem szkoły składają wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikiem.

Druki dotyczące zapisów do szkoły można pobrać sekretariacie szkoły lub poniżej ze strony internetowej.

Wypełnione dokumenty składa się w terminach określonych powyżej w sekretariacie szkoły w godzinach  od 8- 15.

 

Wniosek o przyjęcie do Odziału Przedszkolnego 2018/2019 do pobrania TUTAJ

Zgłoszenie do klasy 1 SP 2018/2019 (dot. dzieci mieszkających w Rybnej) do pobrania TUTAJ

Wniosek i załącznik do klasy 1 SP 2018/2019 (dot. dzieci mieszkających poza Rybną)do pobrania TUTAJ

Do Oddziału Przedszkolnego  na rok szkolny 2016/2017 zostały zakwalifikowane wszystkie dzieci, których rodzice  złożyli wniosek zgłoszenia dziecka do Oddziału Przedszkolnego.

 

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2016/2017 zostały zakwalifikowane wszystkie dzieci, których rodzice  złożyli wniosek zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej.

 

W terminie 15.04.16 – 22.04.16 konieczne jest złożenie w sekretariacie szkoły lub przesłanie drogą mailową potwierdzenia woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

Wzór oświadczenia dostępny jest w sekretariacie oraz do pobrania:

 

Oświadczenie 1 kl. Szkoły Podstawowej

Oświadczenie Oddział Przedszkolny