09:43:23 - 24.05.2018
Bądż kumplem
 
E-Dziennik
 
Info logowania
 
Dzień Bezpiecznego Internetu
 
 
Przedszkolaczek
 
Światowe Dni Młodzieży
 
baner 250x250
 
trzymaj forme
 
LOGO WOLONTARIAT

Spakowany plik z nagraniami TUTAJ

Drodzy Uczniowie, poniżej znjdują się nagrania do pobrania w spakowanych plikach:

TIGER 1,2,3

Tabela chwytów na flet prosty do pobrania w pliku pdf TUTAJ

 

Tabela chwytów na flet prosty

 

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA W FORMACIE PDF TUTAJ

ZGODNIE Z PROCEDURĄ ZWALNIANIA SIĘ Z ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

Poniżej znajduje się wzór zwolnienia do pobrania:

 

Wzór zwolnienia do pobrania TUTAJ

 

Załącznik 2.

 

Karta zwolnienia

 

Proszę o zwolnienie w dniu................................w godz...........................................

mojego syna/córkę*...............................................................................................

z powodu...............................................................................................................

Biorę odpowiedzialność prawną za pobyt i bezpieczeństwo syna/córki* w tym czasie poza terenem szkoły.

Syn/córka* wróci do domu samodzielnie/zostanie odebrane przez*......................................... .

 

........................................                                                  ..................................................

Podpis osoby przyjmującej oświadczenie                      Czytelny podpis rodzica(opiekuna prawnego)

                   

 

* niepotrzebne skreślić             

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

 

Wzór zwolnienia z W-F do pobrania TUTAJ

 

Załącznik 1.

Rybna, dnia .......................

Dane rodziców/prawnych opiekunów

Nazwisko....................................

Imię ..........................................

Adres ........................................

Tel. ...........................................

 

Dyrektor

Zespołu Placówek Oświatowych

w Rybnej

 

PODANIE O ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

 

Uprzejmie proszę o zwolnienie mojego dziecka ..................................................................

z zajęć wychowania fizycznego od dnia .................................. do dnia .............................. z powodu ................................................................................................................................

................................................................................................................................

W załączeniu przedstawiam zaświadczenie lekarskie.

 

 

.......................................................................

(czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna)

 

 

Tutaj każdy uczeń może pobrać i wydrukować ZGODĘ, którą należy podpisać przez rodzica lub opiekuna na organizowaną wycieczkę lub dyskotekę szkolną.

 

ZGODA NA WYCIECZKĘ

ZGODA NA DYSKOTEKĘ

Pliki zapisane są w programie Word 97-2003

 

dla KLASY I SP:   TUTAJ

dla KLASY II SP:  TUTAJ

dla KLASY III SP: TUTAJ