22:37:28 - 14.10.2019
 
E-Dziennik
 
Info logowania
 
Dzień Bezpiecznego Internetu
 
 
Przedszkolaczek
 
Światowe Dni Młodzieży
 
baner 250x250
 
trzymaj forme
 
LOGO WOLONTARIAT
 
mrpo4

KALENDARZ SZKOLNY 2019/2020

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KRÓLOWEJ JADWIGI  W RYBNEJ

     

1.     Organizacja roku szkolnego :

1.1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

02.09.2019

podstawa prawna: 

§ 2 ust. 1 rozporządzenia   MEN w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Poz. 1603

1.2. I Półrocze

02.09.2019 – 15.01.2020

1.3. Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2019 – 31.12.2019

podstawa prawna: 

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Poz. 1603

1.4. Ferie zimowe

27.01.2020 -09.02.2020

podstawa prawna: 

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia  MEN w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Poz. 1603

1.5. Wiosenna przerwa świąteczna

09.04.2020- 14.04.2020

podstawa prawna: 

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia   MEN w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Poz. 1603

1.6. Dzień Edukacji Narodowej

(Ślubowanie klas pierwszych SP, akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej)

14.10.2019

podstawa prawna:

art. 74 Ustawy Karta Nauczyciela

1.7. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 

20.12.2019 (wigilie klasowe)

02.01. - 03.01.2020

21.04. - 23.04.2020 (egzamin ósmoklasisty)

12.06.2020

podstawa  prawna: 

§ 5 rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Poz. 1603

1.8. Zakończenie roku szkolnego

26.06.2020

podstawa prawna: 

§ 2 ust. 1 rozporządzenia   MEN w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Poz. 1603

1.9. Egzaminy ósmoklasisty

21.04.2020 - 23.04.2020

1.10. Egzaminy próbne

Klasy 8a i 8b - pierwsza połowa grudnia 2019 roku

Klasa 7 - maj 2020 roku

 

  1. Spotkania z rodzicami *:

2.1. Organizacyjne dla rodziców wszystkich klas z wychowawcami klas

  11.09.2019

2.2. Dzień otwarty dla rodziców– informacje o wszystkich ocenach (wychowawcy klas, nauczyciele)

  16.10.2019

2.3. Wywiadówka – wyniki nauczania

  13.11.2019

2.4. Dzień otwarty – wyniki nauczania

  18.12.2019

2.5. Wywiadówka śródroczna

  22.01.2020

2.6. Wywiadówka lub dzień otwarty – wyniki nauczania

  11.02.2020

2.7. Wywiadówka lub dzień otwarty – wyniki nauczania

  15.04.2020

2.8  Wywiadówka– wyniki nauczania

  20.05.2020

2.9  Informacja o ocenanch przewidywanych

  12.06.2020

 

*) - Kalendarz może ulec zmianie, informacje zostaną przekazane w Komunikatach Dyrektora