13:32:06 - 24.08.2019
Bądż kumplem
 
E-Dziennik
 
Info logowania
 
Dzień Bezpiecznego Internetu
 
 
Przedszkolaczek
 
Światowe Dni Młodzieży
 
baner 250x250
 
trzymaj forme
 
LOGO WOLONTARIAT
 
mrpo4

KALENDARZ SZKOLNY 2018/2019

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KRÓLOWEJ JADWIGI  W RYBNEJ

1.Organizacja roku szkolnego  *) :

1.1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

03.09.2018

podstawa prawna: 

§ 2 ust. 1 rozporządzenia   MEN w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Poz. 1603

1.2. I Półrocze

03.09.2018 – 09.01.2019

1.3. Zimowa przerwa świąteczna

24.12.2018 – 31 12.2018

(podstawa prawna: 

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Poz. 1603

1.4. Ferie zimowe

14.01.2019 -25.01.2019

(podstawa prawna: 

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia  MEN w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Poz. 1603

1.5. Wiosenna przerwa świąteczna

18.04.2019- 23.04.2019

(podstawa prawna: 

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia   MEN w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Poz. 1603

1.6. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

Podstawa  prawna:  § 5 rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Poz. 1603

02.11.2018

10.04. - 12.04.2019 (egzamin gimnazjalny)

15.04. - 17.04.2019 (egzamin ósmoklasisty)

02.05.2019

1.7. Zakończenie roku szkolnego

21.06.2019

(podstawa prawna: 

§ 2 ust. 1 rozporządzenia   MEN w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Poz. 1603

1.8. Egzaminy kl III Gimnazjum 

10.04.2019 - 12.04.2019

1.9. Egzaminy ósmoklasisty

15.04.2019 - 17.04.2019

1.10 Egzaminy próbne

 

Klasy 8SP, III Gimnazjum

pierwsza połowa grudnia

Klasy 7

maj - czerwiec 2019

   
  1. Spotkania z rodzicami *):

2.1.- organizacyjne dla rodziców wszystkich klas z wychowawcami klas: 

   12.09.2018

2.2.- dzień otwarty dla rodziców– informacje o wszystkich ocenach ( wychowawcy klas, nauczyciele)

   17.10.2018

2.3 wywiadówka – wyniki nauczania

   14.11.2018

2.4. dzień otwarty – wyniki nauczania

   12.12.2018

2.5.- wywiadówka śródroczna

   30.01.2019

2.6.- wywiadówka lub dzień otwarty – wyniki nauczania,

   13.03.2019

2.7.- wywiadówka lub dzień otwarty – wyniki nauczania,

   09.04.2019

2.8 -  wywiadówka– wyniki nauczania

   15.05.2019

2.9 –pisemna informacja o ocenach proponowanych

   07.06.2019

  1. Uroczystości szkolne *) :
 

termin

koordynatorzy

3.1 - Ślubowanie klas I SP

11.10.2018

S. Bałuszek, I. Kramarczyk

3.2-Akademia z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej

12.10. 2018

D. Fryc

3.3  - Dzień Papieski - w klasach

 16.10.2018

katecheci , wychowawcy

3.4 - Odzyskanie niepodległości – akademia

 09.11.2018

B. Kołacz

3.5.- Odzyskanie niepodległości - wieczornica

 09.11.2018

M. Sadomska, M. Piejko

3.6 - Dyskoteki andrzejkowe  listopad 2018 SU, wychowawcy, nauczyciele

3.7.- Odwiedziny Świętego Mikołaja

 06.12.2018

SU

3.8.- Jasełka – opłatek, spotkania wigilijne w klasach

 21.12.2018

Ks A. Gielata, M. Seweryn

3.9 – Dzień Seniora

 styczeń 2019

A . Fila, Rada Rodziców

3.10.- Bale Karnawałowe

 styczeń, luty 2019

SU, wychowawcy, nauczyciele

3.11 – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy   Wyklętych” - apel

 marzec 2019

E. Krupa, T. Malik

3.12 - Uchwalenie Konstytucji 3 Maja – akademia

30.04.2019

K. Duszyk-Suder, A. Tałach

3.13.- Dzień Strażaka

 maj 2019

J. Gawin, P. Knapik

3.14.- Dzień Matki, Dzień Taty

 maj 2019

wychowawcy

3.15.- Obchody 200-lecia szkoły (Święto Patrona, Piknik)

 09.06.2019

Dyrektor, nauczyciele, Rada Rodziców

3.16– Dzień Języków Obcych

17.06.2019

P. Hapek, I. Hajda. M. Tomaszewska-Warzecha

3.17. Podsumowanie i zakończenie programu „Owoce i warzywa w szkole”

05.06.2019

Wychowawcy  klas 0-3 SP

3.18 Dzień Sportu

18.06.2019

R. Krupa, J. Olchawa

3.19- Zakończenie roku:

Pożegnanie klasy 8 i klas III G

Spotkanie z rodzicami (wręczenie listów gratulacyjnych, dyplomów)

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

12.06.2019

 

18.06.2019

21.06.2019

D. Fryc, B. Kołacz, T. Malik

 

 

Konkursy szkolnezgodnie z osobnym kalendarzem

 

*) - Kalendarz może ulec zmianie, informacje zostaną przekazane w Komunikatach Dyrektora